1/20
Miten toimit jouduttuasi vesiliirtoon?
A
Käännän ohjausta mahdollisimman paljon, jotta pääsisin nopeasti pois vetisistä urista.
B
Painan kytkinpolkimen pohjaan (manuaalivaihteisella autolla) tai automaattivaihteisella autolla nostan jalan pois kaasulta. Sen lisäksi pidän ohjauksen tien suuntaisena.
C
Painan voimakkaasti kaasua päästäkseni nopeasti pois urista.
Mitä tarkoitetaan jarrutusmatkalla?
A
Matkaa, jonka auto kulkee kuljettajan havainnosta jarrutuksen aloittamiseen.
B
Matkaa, jonka auto kulkee jarrutuksen aloittamisesta pysähtymiseen.
C
Matkaa, jonka auto kulkee kuljettajan havainnosta pysähtymiseen.
Missä tapauksessa saat ajaa pihakadulle?
A
Pihakadulle ajo on sallittu vain, jos ollaan menossa sen varrella olevalle kiinteistölle tai pysäköintipaikalle.
B
Pihakadulle saa ajaa rajoituksetta.
C
Pihakadulle saa ajaa vapaasti muilla kuin kuorma-autoilla.
Autosi hajoaa moottoritielle. Kuinka toimit?
A
Moottoritiellä autoa saa hinata ainoastaan traktorilla.
B
Hinattaessa rikkoontunutta autoa köydellä, vaijerilla tai muulla vastaavalla välineellä on moottoritieltä poistuttava ensimmäisestä mahdollisesta liittymästä.
C
Moottoritiellä hinattaessa on käytettävä vasenta kaistaa.
Mitä tiedät pysäköinnistä pyöräkadulla?
A
Pyöräkaduilla ei missään tapauksessa ole pysäköintimahdollisuutta.
B
Pyöräkadulla saa pysäköidä vapaasti minne vaan.
C
Pyöräkadulla auton saa pysäköidä vain merkitylle pysäköintipaikalle.
Miten nopeuden alentaminen neljänneksellä vaikuttaa auton jarrutusmatkaan?
A
Jarrutusmatkakin lyhenee neljänneksellä.
B
Jarrutusmatka noin puolittuu.
C
Nopeuden alentamisella ei ole vaikutusta jarrutusmatkan pituuteen.
Kumpi pysähtyy liukkaalla paremmin, nelivetoinen vai etuvetoinen auto?
A
Nelivetoinen
B
Etuvetoinen
C
Auton vetotavalla ei ole merkitystä sen pysähtymiseen liukkaalla tiellä.
Missä tapauksessa pyöräkadulle saa ajaa henkilöautolla?
A
Vain, jos ollaan menossa pyöräkadun varrella olevalle kiinteistölle, jonne ei ole muuta ajoreittiä.
B
Pyöräkadulla saa ajaa myös autolla, mutta pyöräilijöille on annettava esteetön kulku.
C
Pyöräkatu on tarkoitettu vain pyöräilijöille. Autolla ei sinne saa ajaa missään tapauksessa.
Mitä tiedät väistämissäännöistä pysäköintialueilla?
A
Pysäköintialueiden ajoväylät ovat tasa-arvoisia, mikäli liikennemerkein ei toisin osoiteta. Tasa-arvoisten väylien risteyksessä oikealta tulevaa on väistettävä.
B
Kapeampaa väylää ajava väistää leveämpää väylää pitkin lähestyvää.
C
Pysäköintialueella ei ole sääntöjä. Se, kumpi ehtii ensin väylien risteykseen, ajaa ensin.
Mitä tiedät pysäköinnistä pyöräkadulla?
A
Pyöräkadulla saa pysäköidä vapaasti minne vain.
B
Pyöräkadulla saa pysäköidä muuten vapaasti, kunhan pysäköi tulosuunnasta katsottuna ajoradan oikeaan reunaan.
C
Pyöräkadulla saa auton pysäköidä vain merkitylle pysäköintipaikalle.
Mitä tarkoitetaan pysähtymismatkalla?
A
Pysähtymismatka on sama kuin jarrutusmatka.
B
Pysähtymismatka on kuljettajan reaktiomatkan ja jarrutusmatkan summa.
C
Pysähtymismatka on sama kuin kuljettajan reaktiomatka.
Mitä tiedät pysäköinnistä pihakadulla?
A
Pihakadulle saa pysäköidä sen varrella asuvan kiinteistönomistajan luvalla.
B
Pihakadulla saa pysäköidä ainoastaan merkittyihin pysäköintiruutuihin.
C
Pihakadun varteen saa pysäköidä rajoituksetta.
Mitä tiedät väistämissäännöistä pysäköintialueilla?
A
Ajoväylältä ruutuun peruuttava väistää muista ruuduista lähteviä.
B
Ruudusta peruuttavaa ajoneuvoa on aina väistettävä.
C
Ruudusta lähtevällä on aina väistämisvelvollisuus siitä riippumatta, lähteekö hän etu- vai takaperin.
Miten sateella ajaminen eroaa kuivalla kelillä ajamisesta?
A
Mitään olennaisia, kuljettajan toimintaan vaikuttavia, eroja ei ole.
B
Sateella pito paranee, koska märällä asfaltilla kitka on parempi kuin kuivalla.
C
Sateella pito heikkenee, koska märällä asfaltilla kitka on huonompi kuin kuivalla.
Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa kävelykadulla?
A
Kävelykadulla saa moottoriajoneuvolla ajaa rajoituksetta, kunhan sovittaa ajonopeutensa jalankulun mukaiseksi.
B
Kävelykadulle saa pysäköidä moottoriajoneuvon rajoituksetta.
C
Kävelykadulle saa ajaa, mikäli on menossa sen varrella olevalle kiinteistölle, jonne ei ole muuta kulkureittiä.
Missä tapauksessa saat ajaa kävelykadulle?
A
Kun olen menossa kadun varrella olevalle kiinteistölle, jolle ei pääse muuta kautta.
B
Kun olen menossa kävelykadun varrella olevalle, mille tahansa kiinteistölle.
C
Kun aikomukseni on pysäköidä kävelykadulle.
Ajat moottoritiellä liittymän ohi. Kuinka palaat takaisin reitille?
A
Ajan pientareelle, kytken hätävilkut ja peruutan piennarta pitkin takaisin edelliseen liittymään.
B
Ajan seuraavaan liittymään, jossa poistun moottoritieltä ja liityn takaisin sille - tosin vastakkaiseen suuntaan kulkevan liikenteen puolelle.
C
Teen U-käännöksen keskellä olevan viheralueen huoltoaukon kohdalla.
Mikä seuraavista väitteistä on täsmälleen oikein?
A
Moottoritiellä ei saa käyttää moottoriajoneuvoa, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 70 km/h.
B
Moottoritiellä ei saa käyttää moottoriajoneuvoa, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 80 km/h.
C
Moottoritiellä ei saa käyttää moottoriajoneuvoa, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 90 km/h.
Mitä tarkoitetaan auton pysähtymismatkalla?
A
Matkaa, jonka auto kulkee kuljettajan havainnosta jarrutuksen aloittamiseen.
B
Matkaa, jonka auto kulkee jarrutuksen aloittamisesta pysähtymiseen.
C
Matkaa, jonka auto kulkee kuljettajan havainnosta pysähtymiseen.
Olet poistumassa pihakadulta ja kääntymässä oikealle. Miten toimit?
A
Sinun on väistettävä edestä lähestyvää mopoa, joka on kääntymässä tulosuunnastaan katsottuna vasemmalle.
B
Muut tienkäyttäjät väistävät pihakadulta tulijaa.
C
Pihakadun risteys ei eroa mitenkään tavallisesta tasa-arvoisesta risteyksestä.