Te­o­ri­a­ko­e

Traficomin videosta selviää, mitä teoriakokeessa tapahtuu. Video on suuntaa-antava. Teoriakokeeseen on tehty pieniä muutoksia.

Teoriakoe – harjoittele kysymyksiä etukäteen

Kuljettajantutkinto muodostuu teoriakokeesta ja ajokokeesta. Oppilas voi osallistua teoriakokeeseen kuukautta ennen kuin täyttää kahdeksantoista vuotta. Mikäli oppilaalle on myönnetty ikäpoikkeuslupa, voi teoriakokeeseen osallistua aikaisintaan 17 v. syntymäpäivänä.

Teoriakokeeseen osallistumisen edellytyksenä on voimassa oleva ajokorttilupa ja tarvittavan teoriaopetusmäärän suorittaminen (teoriaopetuksen vähimmäismäärää ei ole määritelty eli sitä annetaan oppilaan tarpeiden mukaan). Teoriakokeeseen tultaessa on esitettävä myös opetuslupa sekä todistus EAS-turvallisuuskoulutuksen suorittamisesta (jälkimmäinen vain, mikäli kokelaalla ei ole aiempaa ajo-oikeutta).

Oikea teoriakoe tehdään Ajovarman toimipisteessä tablet-tietokoneella.

Teoriakokeen sisältö koostuu kolmesta erilaisesta kysymystyypistä:

  • B-luokan kysymykset 15 kpl (läpipääsyyn edellytettävä oikeiden vastausten määrä vähintään 11 kpl)
  • Liikennetilannetehtävät 50 kpl (43 kpl)
  • Riskientunnistamistehtävät 5 kpl (4 kpl)

Teoriakokeen tekemiseen on aikaa 30 minuuttia. Tietyin edellytyksin voi anoa myös pidennettyä 60 minuutin vastausaikaa. Ajan ylitys johtaa kokeen hylkäämiseen.

Täällä Autoliiton Ajokoulun ”Hanki ajokortti” -osiossa voi harjoitella teoriakoetta varten kysymystyypeittäin sekä harjoituskokeen avulla. Harjoituskokeessa kysymysten aihepiirit ja suurimmat sallitut virhemäärät ovat samat kuin oikeassa teoriakokeessa.

Autoliitto ry tai Ajokoulun toimittaja eivät vastaa tähän oppimisympäristöön jääneistä virheistä tai niiden aiheuttamista seurauksista.

Uuden tieliikennelain siirtymäaika

Uusi tieliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020. Tällä hetkellä eletään siirtymäaikaa eli tiemerkintöjä ja liikennemerkkejä uusitaan vähitellen. Käytössä on siis samanaikaisesti sekä vanhan että uuden lainsäädännön mukaisia merkintöjä ja liikennemerkkejä. Aivan kuten oikea liikenneympäristökin, myös meidän materiaalimme päivittyvät vastaamaan uutta tieliikennelakia vähitellen, laissa määriteltyjen siirtymäaikojen puitteissa.