1/20
Olet kääntymässä valtatieltä vasemmalle. Edestä lähestyy moottoripyörä. Mitä riskejä tilanteeseen liittyy?
A
Lähestyvän moottoripyörän etäisyyttä ja nopeutta on vaikea arvioida.
B
Mikäli moottoripyörässä on ajovalo päällä, ei tilanteessa ole sen kummempia riskejä.
C
Kuljettajan tulee usein arvioitua moottoripyörän olevan lähempänä, mitä se oikeasti onkaan. Tällöin saattaa tulla pysähdyttyä turhaan ja ruuhkautettua liikennettä.
Mistä tunnistat hitaan ajoneuvon?
A
Sen tavaratilassa olevasta varoituskolmiosta.
B
Sen perässä olevasta hitaan ajoneuvon kolmiosta.
C
Hidas ajoneuvo ajaa aina pientareella.
Milloin sinun on väistettävä pysäkiltä lähtevää linja-autoa?
A
Jos tie on liikennemerkein osoitettu etuajo-oikeutetuksi.
B
Aina ajettaessa taajaman ulkopuolella.
C
Nopeusrajoituksen ollessa 60 km/h tai vähemmän.
Miten pysäköintiruutuun on järkevintä ajaa?
A
Peruuttamalla
B
Etuperin niin, että ajaa toisen pysäköintiruudun läpi seuraavaan.
C
Etuperin heti ensimmäiseen ruutuun, ajamatta toisen ruudun läpi.
Miten lapsen pieni koko vaikuttaa hänen toimintamahdollisuuksiinsa liikenteessä?
A
Lapsen on helpompi havaita lähestyvät autot joka tilanteessa, koska hän katselee liikennetilannetta huomattavasti alempaa kuin aikuinen.
B
Lapsen on aikuista helpompaa arvioda lähestyvien autojen nopeuksia, koska hän katselee tilannetta lähempänä tien pintaa.
C
Lasten on pienen kokonsa vuoksi vaikea nähdä pysäköityjen autojen yli.
Aiot kääntyä valtatieltä vasemmalle. Miten on järkevää toimia?
A
Käännän ohjauksen ääriasentoon vasemmalle heti pysähdyttyäni keskiviivan viereen. Näin pääsen nopeammin liikkeelle, kun oma vuoro tulee.
B
Vilkaisen vasempaan sivupeiliin ennen kääntymistä, ettei kukaan ole ohittamassa minua.
C
Mikäli joudun pysähtymään, pyrin pitämään auton ajoradan oikeassa reunassa, jotta vastaantuleviin ajoneuvoihin jäisi mahdollisimman paljon sivuetäisyyttä.
Olet taajaman ulkopuolella kääntymässä valtatieltä vasemmalle. Mistä voit päätellä, onko edestä lähestyvä kaksipyöräinen mopo vai moottoripyörä?
A
Mikäli kaksipyöräinen ajaa keskellä ajokaistaa, on kyseessä mopo.
B
Mikäli kaksipyöräinen ajaa keskellä ajokaistaa, on kyseessä moottoripyörä.
C
Mikäli kaksipyöräinen ajaa pientareella, on kyseessä moottoripyörä.
Mitä haittaa on lapsen pienestä koosta?
A
Pienen kokonsa vuoksi lapsi liikkuu aina huomattavasti hitaammin kuin aikuinen liikkuisi vastaavassa tilanteessa.
B
Autoilijan on vaikea havaita lasta esimerkiksi pysäköityjen autojen takaa.
C
Pieni koko vaikeuttaa ainoastaan lapsen omaa havainnointia. Aikuinen huomaa lapsen yhtä helposti kuin toisen aikuisen.
Miten pysäköintialueella on turvallisinta toimia?
A
Pysäköintiruutuun kannattaa aina peruuttaa.
B
Pysäköintiruutuun kannattaa aina ajaa etuperin.
C
Sillä, miten päin auton ajaa pysäköintiruutuun, ei ole olennaista merkitystä turvallisuuden kannalta.
Kärkyt ohituspaikkaa valtatiellä. Edelläsi ajava ajoneuvo kytkee suuntamerkin oikealle. Mitä tämä saattaa merkitä?
A
Edellä ajava ottaa kaiken vastuun ohittamisen turvallisuudesta.
B
Voit lähteä ohittamaan keskiviivan oikealla puolella olevasta sulkuviivasta huolimatta.
C
Edellä ajavan mielestä ohituspaikka saattaisi olla turvallinen. Vastuu ohituksen turvallisuudesta on kuitenkin ohittajalla eli sinulla.
Jalankulkija on astumassa jalkakäytävältä suojatielle. Miten toimit?
A
Kiihdytän vauhtia, jotta ehdin sujuvasti ennen jalankulkijaa.
B
Jatkan ajamista tasaisella nopeudella ja varoitan äänimerkillä jalankulkijaa vaarasta.
C
Pysähdyn ja päästän jalankulkijan ylittämään tien.
Lähestyt autolla suojatietä. Sinulla ei ole väistämismerkkiä. Vasemmalta lähestyy pyöräilijä kovaa vauhtia. Miten toimit?
A
Hiljennän vauhtia ja varaudun väistämään pyöräilijää, vaikka väistämisvelvollisuus onkin hänellä.
B
Kiihdytän vauhtia, jotta pyöräilijä ymmärtäisi minulla olevan etuajo-oikeuden.
C
Jatkan ajamistani tasaisella nopeudella, koska pyöräilijän kuuluu väistää minua.
Tulet risteykseen väistämismerkin takaa. Vasemmalta lähestyy mopo. Miten toimit?
A
Voin ajaa pieneenkin väliin, koska mopo lähestyy enintään 45 km/h nopeudella.
B
Pysähdyn odottamaan mopoa, koska se saattaa olla viritetty ja yllättää nopeudellaan.
C
Mikäli tieosuudella on piennar, jota pitkin mopoilija ajaa, saan ajaa ensin.
Olet pysähtynyt liikennevaloihin ja tarkoituksenasi on jatkaa suoraan eteenpäin. Liikennevalojen vaihtuessa vihreäksi havaitset vasemmalta lähestyvän hälytysajossa olevan ambulanssin. Miten toimit?
A
Voin lähteä normaalisti liikkelle, koska minulle palaa vihreä valo.
B
Tarkistan, onko minulla väistämismerkkiä. Vain siinä tapauksessa minun on väistettävä vasemmalta lähestyvää hälytysajoneuvoa.
C
Minun on varauduttava siihen, että ambulanssi saattaa ajaa päin punaisia ja annettava tarvittaessa tietä.
Olet taajaman ulkopuolella kääntymässä valtatieltä vasemmalle. Mistä voit päätellä, onko edestä lähestyvä kaksipyöräinen mopo vai moottoripyörä?
A
Mikäli kaksipyöräinen ajaa pientareella, on kyseessä mopo.
B
Mikäli kaksipyöräinen ajaa keskellä ajokaistaa, on kyseessä mopo.
C
Mikäli kaksipyöräinen ajaa pientareella, on kyseessä moottoripyörä.
Lähestyt autolla suojatietä. Sinulla ei ole väistämismerkkiä. Oikealta lähestyy pyöräilijä kovaa vauhtia. Miten toimit?
A
Jatkan ajamistani tasaisella nopeudella, koska pyöräilijän kuuluu väistää minua.
B
Hiljennän vauhtia ja varaudun väistämään pyöräilijää, vaikka väistämisvelvollisuus onkin hänellä.
C
Kiihdytän vauhtia, jotta pyöräilijä ymmärtäisi minulla olevan etuajo-oikeuden.
Mikä seuraavista on todennäköisin riski omakotitaloalueella ajettaessa?
A
Hirvieläimet
B
Maatalouskoneet
C
Lapset
Miten vältät varmimmin vahinkoja pysäköintialueella ajaessasi?
A
Pysäköin aina mahdollisimman lähelle ostoskeskuksen tai vastaavan pääovea.
B
Pyrin pysäköimään vain pysäköintialueen turvallisimpaan kohtaan eli alueelle missä suurin osa autoista on.
C
Valitsen pysäköintiruudun sellaiselta osalta parkkialuetta, jonne muut eivät ole pysäköineet.
Olet taajaman ulkopuolella liittymässä väistämismerkin takaa valtatien liikenteeseen. Mistä voit päätellä, onko vasemmalta lähestyvä kaksipyöräinen mopo vai moottoripyörä?
A
Mikäli kaksipyöräinen ajaa pientareella, on kyseessä moottoripyörä.
B
Mikäli kaksipyöräinen ajaa pientareella, on kyseessä mopo.
C
Mikäli kaksipyöräinen ajaa keskellä ajokaistaa, on kyseessä mopo.
Olet taajaman ulkopuolella liittymässä väistämismerkin takaa valtatien liikenteeseen. Mistä voit päätellä, onko vasemmalta lähestyvä kaksipyöräinen mopo vai moottoripyörä?
A
Mikäli kaksipyöräinen ajaa keskellä ajokaistaa, on kyseessä mopo.
B
Mikäli kaksipyöräinen ajaa keskellä ajokaistaa, on kyseessä moottoripyörä.
C
Mikäli kaksipyöräinen ajaa pientareella, on kyseessä moottoripyörä.