1/20
Miten alkoholi vaikuttaa kuljettajan ajokykyyn?
A
Alkoholi heikentää kuljettajan kykyä reagoida ja toimia liikennetilanteiden edellyttämällä tavalla.
B
Humalassa ajavat kuljettajat eivät ota riskejä.
C
Humalainen kuljettaja havainnoi huolellisemmin, jolloin hän havaitsee riskit aiemmin kuin selvä kuljettaja.
Miten kuljettajan tulisi toimia vaaratilanteeseen jouduttuaan?
A
Mikäli itse olisi ollut onnettomuuden sattuessa syytön osapuoli, ei tilannetta kannata sen enempää miettiä.
B
Aina kannattaa miettiä, olisiko vaaratilanteen voinut välttää omalla toiminnallaan syyllisyydestä riippumatta.
C
Vaaratilanteen aiheuttanutta on syytä kouluttaa tilanteen jälkeen käsi- ja äänimerkein.
Mikä seuraavista on paras tapa torjua väsymystä?
A
Riittävä nukkuminen ennen ajoon lähtöä
B
Kahvin juominen juuri ennen ajoon lähtöä
C
Energiajuoman juominen tunti ennen ajoon lähtöä
Olet liittymässä väistämismerkin takaa valtatien liikenteeseen. Vasemmalta lähestyy auto, joka on aikeissa kääntyä tulosuunnastaan katsottuna oikealle. Mikä riski tilanteeseen liittyy?
A
Tilanteeseen ei liity mitään erityistä riskiä.
B
Vasemmalta lähestyvän auton takana katveessa saattaa olla toinen auto, joka on aikeissa jatkaa suoraan.
C
Tilanteeseen liittyy erityinen riski vain, jos oikealta on samanaikaisesti lähestymässä ajoneuvoja.
Millainen turvaväli edellä ajavaan on riittävä?
A
Noin auton mittainen turvaväli riittää taajamanopeutta ajettaessa.
B
Turvavälin edellä ajavaan tulisi olla vähintaän neljä sekuntia.
C
Turvavälin edellä ajavaan tulisi olla noin sekunti maantienopeuksilla ajettaessa.
Mikä on törkeän rattijuopumuksen promilleraja?
A
0,2
B
0,5
C
1,2
Edellä ajavan auton kuljettaja kytkee valtatiellä suuntamerkin vasemmalle. Kuinka toimit?
A
Edellä ajavan kääntyminen ei edellytä minulta toimenpiteitä.
B
Ajan mahdollisimman lähelle edellä ajavaa kärkkymään ohitusmahdollisuutta oikealta.
C
Siirryn lähemmäs ajoradan oikeaa reunaa, jotta edellä ajavan merkinannot näkyisivät myös takanani ajaville.
Olet kääntymässä valtatieltä vasemmalle. Edestä lähestyy auto. Alat epäröidä, ehditkö kääntyä ennen sitä vai et. Mikä on turvallisin tapa toimia?
A
Pysähdyn odottamaan vastaantulijaa.
B
Kiihdytän nopeutta ja yritän kääntyä mahdollisimman nopeasti pois alta.
C
Mikäli takaa on lähestymässä autoja, on minun syytä kääntyä ennen vastaantulijaa, jotta en tuki valtatien liikennettä.
Mikä seuraavista lisää riskiä joutua onnettomuuteen?
A
Omien taitojen aliarviointi
B
Omien taitojen yliarviointi
C
Kyky sietää sosiaalista painetta.
Miten alkoholi vaikuttaa kuljettajan rutiineihin?
A
Nautittuaan alkoholia kuljettajan rutiinit unohtuvat herkemmin.
B
Alkoholilla ei ole vaikutusta kokeneen kuljettajan rutiineihin.
C
Alkoholilla ei ole vaikutusta kuljettajalle muodostuneisiin rutiineihin.
Miten voit nopeuttaa alkoholin poistumista elimistöstä?
A
Juomalla mahdollisimman paljon vettä.
B
Saunomalla.
C
Alkoholin poistumista elimistöstä ei pysty nopeuttamaan.
Millä perusteella valitaan kuljettaja festarireissulta palattaessa?
A
Eniten ajokokemusta omaava kuljettaja on turvallisin valinta uuvuttavan festariviikonlopun jälkeen.
B
Kuljettajan on oltava hyvin levännyt ja varmasti ajokuntoinen.
C
Paras autonkäsittelijä selviää festarimatkasta väsyneenäkin.
Mikä on riskialttein ympäristö aloittelevalle kuljettajalle?
A
Mutkainen maalaistie
B
Moottoritie
C
Omakotitaloalue
Mikä on törkeän rattijuopumuksen promilleraja?
A
1,2
B
2,2
C
3,2
Olet kääntymässä risteyksessä. Miten saat varmistettua, ettei takaa lähesty kevyttä liikennettä?
A
Katsomalla sen puoleiseen sivupeiliin, jonne olen kääntymässä.
B
Katsomalla taustapeiliin.
C
Vilkaisemalla olan yli auton rinnalle, katveeseen.
Miten kuljettajan tulee toimia, jos liikennevaloissa, viereisellä kaistalla oleva kuljettaja haastaa kilpailuun.
A
Haasteeseen on vastattava välittömästi rajulla kiihdytyksellä, jolloin haastajalta otetaan luulot pois heti eikä kilpa-ajosta tule kohtuuttoman pitkä.
B
Kuljettajan on osoitettava nyökkäämällä, että hän aikoo ottaa haasteen vastaan. Itse kilpa-ajo on syytä suorittaa moottoritiellä, missä kevyttä liikennettä on vähemmän.
C
Kuljettaja ei saa antaa kilpailuhaasteen vaikuttaa omaan ajamiseensa mitenkään.
Olet liittymässä väistämismerkin takaa valtatien liikenteeseen. Vasemmalta lähestyy auto, joka on aikeissa kääntyä tulosuunnastaan katsottuna oikealle. Muita ajoneuvoja ei ole näkyvissä. Miten toimit?
A
Lähden poikkeuksellisen ripeästi liikkeelle ennen kuin muita ehtii ilmestyä näköpiiriin.
B
Tilanne on täysin riskitön, joten voin lähteä liikkeelle normaalisti.
C
Annan vasemmalta lähestyvän auton kääntyä ensin, jotta voin varmistaa, ettei sen takana, katveessa, ole ketään.
Miten kuljettajan tulisi reagoida, jos kyydissä olevat matkustajat yllyttävät häntä ajamaan kovempaa?
A
Kuljettajan on syytä nostaa nopeutta, koska muuten häntä ei arvosteta kuljettajana.
B
Kuljettajan on syytä päästää takapenkillä istuva nopeampi kuljettaja rattiin.
C
Kuljettaja ei saa antaa matkustajien luoman sosiaalisen paineen vaikuttaa ajamiseensa.
Millainen vaikutus havainnointiin on edellä ajavaan pidettävällä etäisyydellä?
A
Mitä vähemmän edellä ajavaan on etäisyyttä, sitä helpompaa on havainnointi.
B
Mitä enemmän edellä ajavaan on etäisyyttä, sitä helpompaa on havainnointi.
C
Edellä ajavaan pidettävällä etäisyydellä ei ole vaikutusta havainnointiin.
Mitä seuraavista saat kuljettaa B-luokan ajo-oikeudella?
A
Pakettiautoa
B
Kevyttä kuorma-autoa
C
Kuorma-autoa