Ko­kei­le te­o­ri­a­ko­et­ta

Teoriakokeen suorittamiseen on normaalisti aikaa 30 minuuttia.

Jonkin alla listatuista edellytyksistä täyttyessä aikaa on kuitenkin mahdollista käyttää 60 minuuttia:

  • Kokeen suorittajan äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti eikä hän hallitse hyvin mitään näistä kielistä.
  • Kokeen suorittaja on lukutaidoton.
  • Kokeen suorittaja on vähintään 75-vuotias ja hänet on hylätty kerran teoriakokeessa.
  • Kokeen suorittajalla on terveydellinen peruste pidennettyyn koeaikaan:
    • kuurous
    • lukihäiriö
    • muu terveydellinen peruste (edellyttää Trafin suostumusta)

Pidennetyn vastausajan saamiseksi terveysperustein edellytetään kirjallista lausuntoa tai todistusta terveydenhuollon ammattihenkilöltä.

Jos teoriakoe suoritetaan pidennetyllä vastausajalla, on oikeassa koetilanteessa aina paikalla Ajovarma Oy:n palveluksessa oleva tutkinnonvastaanottaja.

Valitse, haluatko harjoitella teoriakoetta normaalilla (30 minuutin) vai pidennetyllä (60 minuutin) vastausajalla.