Väis­tä­mis­vel­vol­li­suus pyö­räi­li­jän tie­ny­li­tys­pai­kas­sa

Pyörätien ja ajoradan risteyksessä pyöräilijä väistää autoilijaa. Tilanne muuttuu, jos autoilijalla on väistämismerkki. Uuden tieliikennelain myötä perinteisten väistämismerkkien eli kärkikolmion ja STOP-merkin lisäksi väistämisvelvollisuuden autoilijalle tuo liikennemerkki ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa”. Sitä käytetään käytännössä vain korotettujen pyörätienjatkeiden yhteydessä.

Autoilijalle oman haasteensa tuo se, että uusi väistämismerkki muistuttaa erehdyttävästi suojatien merkkiä.

Pyörätien jatkeen merkintäperuste muuttuu

Pyörätien jatke maalataan vain, jos väistämisvelvollisuus ajorataa ylittäviä pyöräilijöitä kohtaan on osoitettu liikennemerkillä tai risteyksessä on liikennevalot. Siirtymäsääntö mahdollistaa tästä poikkeavat merkintätavat kesäkuun 2022 alkuun saakka.

Sen enempää pyöräilijän kuin moottoriajoneuvon kuljettajan ei pidä silti jatkossakaan liiaksi luottaa tiemerkintöihin vaan muodostaa käsitys väistämisvelvollisuudestaan liikennevalojen, -merkkien ja -sääntöjen avulla.

Suojatietä pitkin saa pyöräillä

Kuten tähänkin asti, pyöräilijä saa ylittää tien ajamalla myös suojatietä pitkin, kunhan ei aiheuta vaaraa eikä haittaa jalankulkijoille. Tällöin pyöräilijä on kuitenkin väistämisvelvollinen muuta liikennettä kohtaan, ellei autoilijalla ole väistämismerkkiä ennen suojatietä (siirtymäajan jälkeen tällaisissa paikoissa pitäisi olla maalattu pyörätien jatke) tai kyseessä ole kääntyvä auto.

Risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää polkupyöräilijää siitä riippumatta, ajaako tämä pyörätien jatkeella vai suojatiellä.