Py­sä­köin­nin al­ka­mi­sai­ka

Pysäköinnin alkamisaika on aikarajoitetuilla pysäköintipaikoilla ilmoitettava ”selkeästi havaittavalla tavalla”. Lain muutettu sanamuoto tuo helpotuksia autoilijan arkeen.

Pysäköinnin alkamisajan ilmoittaminen

Jos pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu pysäköintipaikka- tai pysäköintikieltomerkkien alla olevalla lisäkilvellä, on pysäköinnin alkamisaika ilmoitettava selkeästi havaittavalla tavalla.

Pysäköinnin alkamisajaksi eli saapumisajaksi merkitään aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään. Vaihtoehtoisesti voidaan merkitä myös pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti, riippuen siitä, kumpi niistä on aikaisempi. Pysäköintiaika lasketaan aina alkavaksi seuraavasta tasa- tai puolitunnista, vaikka alkamisajaksi merkittäisiin tarkasti se aika, jolloin ajoneuvo on pysäköity.

Pysäköinnin alkamisajan voi ilmoittaa perinteisen tai sähköisen pysäköintikiekon lisäksi esimerkiksi kirjoittamalla se paperilapulle. Lappu on syytä sijoittaa niin, ettei auton lämmityslaitteen puhallin puhalla sitä alas kojelaudalta käynnistyessään, tuuletustoimintoa tai polttoainetoimista lisälämmitintä käytettäessä.

Valitaanpa pysäköinnin alkamisajan ilmoittamistavaksi mikä hyvänsä, on ilmoitettu aika oltava auton tuulilasin läpi selvästi luettavissa. Esimerkiksi penkille lappua ei voi jättää. On tärkeää, että pysäköinnin alkamisaika ilmoitetaan vain yhdellä tavalla kerrallaan. Useampi samanaikaisesti ikkunalle jätetty lappu tai kiekko johtaa pysäköintivirhe- tai valvontamaksuun.

Pysäköinnin alkamisaika merkitään edellä kuvatulla tavalla myös silloin, kun velvollisuus ilmoittaa pysäköintiajan alkamisesta on voimassa vain osan pysäköintiajasta. Pysäköinnin enimmäisajan rajoituksen tullessa uudelleen voimaan seuraavan vuorokauden puolella ei edellisen aikarajoituksen aikana käytetty aika vähennä uutta pysäköintiaikaa.

Jos pysäköinti tapahtuu kokonaan aikana, jolloin pysäköinnin alkamisajan ilmoitusvelvollisuutta ei ole, ei pysäköinnin alkamisaikaa tarvitse ilmoittaa ollenkaan.