Sul­ku­vii­vat ja -a­lu­eet se­kä yk­si­suun­tai­nen tie

Uudet varoitus- ja sulkuviivat sekä sulkualueet maalataan valkoisella.

Haasteita, jotka kuljettajan tulee huomioida

Talvisella maantiellä valkoinen sulkuviiva erottuu varsin heikosti tien keskikohtaan kertyvän lumipolanteen alta. Kuljettajan onkin oltava erityisen tarkkana ohituspäätöstä tehdessään, sillä suorallakin tieosuudella voi olla sulkuviiva esimerkiksi vaarallisen ja huomaamattoman risteyksen johdosta.

Taajama-ajossa sulkuviivan väri auttoi aiemmin erottamaan yksi- ja kaksisuuntaiset tiet toisistaan – nykyään asia on pääteltävä muilla keinoin.