Py­säyt­tä­mi­nen ja py­sä­köin­ti

Taajamassa pysäköinti on sallittu myös kaksisuuntaisen tien vasempaan reunaan, kunhan siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa muulle liikenteelle. Olennaista on siis muistaa, että vasempaan reunaan ei saa pysäköidä taajaman ulkopuolella.

Suojatien eteen pysäyttäminen tai pysäköinti on kielletty

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää tai pysäköidä viittä metriä ennen suojatietä, risteävää pyörätietä tai pyörätien jatketta.

Vasempaan reunaan pysäköivä autoilija saattaa kokea epähuomiossa pysäköivänsä vasta suojatien jälkeen, koska näinhän se hänen lähestymissuunnastaan katsottuna onkin. Tuo viiden metrin sääntö on kuitenkin katsottava liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta. Vasempaan reunaan pysäköivän on siis huolehdittava, että auton perän ja suojatien väliin jää vähintään viisi metriä tyhjää tilaa.

Pysäyttäminen ja pysäköinti risteyksen läheisyydessä

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä risteyksessä eikä viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla. Siinä, missä suojatien kohdalla viiden metrin sääntö on voimassa liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta katsottuna ennen suojatietä, on tämä sääntö voimassa sekä ennen että jälkeen risteyksen – ja myös risteyksessä.

Molemmissa tapauksissa pysäyttäminen on kuitenkin sallittua pakollisen liikenne-esteen, väistämisvelvollisuuden noudattamisen tai hätätilanteen vuoksi.

Varovaisuutta tarvitaan

Koska vasempaan reunaan pysäköitäessä joudutaan ylittämään vastaantulevan liikenteen kaista, on autoilijan väistettävä edestä lähestyvää liikennettä.

Oikealla puolella olevat matkustajat joutuvat poistumaan vasempaan reunaan pysäköidystä autosta ajoradan puolelle. Ennen oven avaamista onkin muistettava huolellisesti varmistaa, ettei edestä lähesty autoa tai muuta liikennettä. Kuljettajan onkin syytä varoittaa tästä matkustajia ajoissa – mielellään jo ennen kuin auto on pysäköity.

Vasempaan reunaan pysäköintiin liittyy myös muita haasteita: Esimerkiksi pysäköinti- tai pysäyttämiskieltomerkit ja pysäköintiajan rajoitukset mahdollisilla liikennemerkin alla olevilla lisäkilvillä eivät ole havaittavissa tulosuunnasta, vaan ne on syytä käydä tarkistamassa, kun auto on pysäköity.

Taskupysäköinti vasempaan reunaan

Mikäli pysäköintipaikka on tarjolla tien oikeassa reunassa, kannattaa turvallisuussyistä mieluummin valita se vasemman reunan sijaan. Joskus vapaita pysäköintipaikkoja on kuitenkin todella vaikea löytää. Silloin vasemmassa reunassa oleva vapaa ruutu pelastaa tilanteen.

Jos vapaa pysäköintitila on vain hieman autoa suurempi, on taskupysäköinnin hallitsemisesta iso apu. Oheisella videolla neuvotaan, miten taskupysäköinti tehdään tien vasempaan reunaan.

Liikkeellelähtö tien vasemmasta reunasta

Vasemmasta reunasta liikkeelle lähteminen edellyttää kuljettajalta erityistä varovaisuutta. Tuolloin on väistettävä kaikkea muuta liikennettä eli myös vastaantulijoita. Kun kuljettaja istuu pysäköidyssä autossa aivan vasemmassa reunassa, on havainnointi eteenpäin vaikeaa mahdollisesti eteen pysäköidyn auton peittäessä näkyvyyttä. Mitä isompi auto eteen on pysäköity, sitä vaikeampaa havainnointi on. Jo pelkkä henkilöauto peittää näkyvyyttä todella paljon.

Samaan aikaan pitää havainnoida myös taaksepäin kaistalle, jolle aiotaan liittyä. Koska oikean sivupeilin näkymä rajoittuu lähinnä lähimmälle eli vastakkaiseen suuntaan ajavien kaistalle, olan yli vilkaisu ja auton rinnalle jäävän kuolleen kulman varmistaminen on entistäkin tärkeämpää. Erityisen haastava tilanne on paketti-, kuorma- tai linja-auton kuljettajalle. Näissä ajoneuvoissa ei useinkaan pysty väliseinän tai muiden rakenteiden takia varmistamaan kuollutta kulmaa samalla tavalla kuin henkilöautosta. Tällaisella ajoneuvolla kannattaa välttää kyseistä pysäköintitapaa.

Myös tilannetta takaa päin lähestyvän pitää olla tarkkana. Hänen kannattaa tarvittaessa joustaa ja päästää vasemmasta reunasta liittyvä ajoneuvo turvallisesti liikenteeseen, vaikka väistämisvelvollisuus onkin liittyvän ajoneuvon kuljettajalla.