Pyö­räi­ly yk­si­suun­tai­sel­la ka­dul­la

Yksisuuntaisella ajoradalla kaikki liikenne kulkee pääsääntöisesti vain yhteen suuntaan. Tietyillä yksisuuntaisilla tieosuuksilla, sallitaan kuitenkin nykyään pyöräily muuta liikennettä vastaan ”Kielletty ajosuunta” -liikennemerkin alla olevalla lisäkilvellä. Pyöräilijöiden on tällöin ajettava kulkusuunnastaan katsottuna tien oikeassa reunassa.

Tarkkana liikenteeseen liityttäessä ja risteyksissä

Yksisuuntaista tietä ylitettäessä tai tielle liityttäessä on siis varauduttava väistämään myös vastakarvaan pyöräilevää normaalien liikennesääntöjen mukaan. Eli jos esimerkiksi oikealta ajorataa pitkin lähestyvälle pyöräilijälle ei ole liikennemerkillä osoitettua väistämisvelvollisuutta, on tällä etuajo-oikeus.

Pihalta tai pysäköintialueelta tielle liityttäessä on ajoneuvojen kuljettajien pitänyt aiemminkin väistää jalkakäytävällä tai pyörätiellä molemmista suunnista lähestyvää liikennettä. Uuden lain myötä on muistettava, että pyöräilijä voi tietyillä yksisuuntaisilla katuosuuksilla lähestyä myös ajoradalla muuta liikennettä vastaan – usein vielä näkyvyyttä peittävien pysäköityjen autojen takana.

Yksisuuntaisen kadun vasemmasta reunasta liikkeelle lähdettäessä on muistettava havainnoida myös eteenpäin. Kuljettajan istuessa aivan vasemmassa reunassa jää edestä lähestyvä pyöräilijä helposti eteen pysäköidyn auton taakse katveeseen.

Yhteispelillä se sujuu

Ajaminen sellaisella yksisuuntaisella kadulla, jossa vastavirtapyöräily on sallittua, edellyttää sekä autoilijoilta että pyöräilijöiltä tavanomaista enemmän toisten huomioonottamista. Esimerkiksi ryhmittymistilanteet vasemmalle käännyttäessä ovat aiempaa haasteellisempia pyöräilijän lähestyessä samaan aikaan edestä.