Tieliikennelain uudistus toi Suomeen uuden katutyypin – pyöräkadun, joka on voimassa ”pyöräkatu”- ja ”pyöräkatu päättyy” -liikennemerkkien rajaamalla alueella. Pyöräkadulla saa ajaa autollakin, mutta muiden ajoneuvojen kuljettajien on annettava pyöräilijöille esteetön kulku.

Pyöräkadulla liikutaan pyöräilyn ehdoilla

Pyöräkatu merkitään ”pyöräkatu”- ja ”pyöräkatu päättyy” -liikennemerkkien avulla.

Pyöräkadulle ei ole laissa määritelty tiettyä nopeusrajoitusta, kuten piha- tai kävelykaduille, vaan nopeusrajoitus osoitetaan erillisin liikennemerkein. Suunnitteluohjeistuksen mukaan rajoituksena tulisi käyttää enintään 30 km/h. Olennaista on sovittaa ajonopeus pyöräilyn mukaiseksi – tietenkin nopeusrajoituksen sallimissa rajoissa.

Pääsääntöisesti ajoneuvon saa pyöräkadulla pysäköidä vain merkitylle pysäköintipaikalle. Tähän on kuitenkin muutamia poikkeuksia: Pyörän ja mopon saa pysäköidä myös jalkakäytävälle, jos se ei haittaa jalkakäytävällä kulkemista. Vammaisen pysäköintiluvalla varustetun ajoneuvon saa puolestaan pysäköidä pyöräkadun ajoradalla muuallekin kuin pysäköintipaikalle, kunhan pysäköinnistä ei aiheudu kohtuutonta haittaa.

Pyöräkadun päättymisestä kertova merkki ei sisällä samanlaista väistämisvelvollisuutta kuin ”pihakatu päättyy”- ja ”kävelykatu päättyy” -merkit. Väistämisvelvollisuus määräytyy tavalliseen tapaan liikennevalon tai liikennemerkin mukaisesti ja jos näitä ei ole, on kyseessä tasa-arvoinen risteys.