A­jo­kais­to­jen yh­dis­ty­mi­nen

Ajokaistojen yhdistyminen -liikennemerkki velvoittaa niin sanotun vetoketjuperiaatteen käyttöön kahden ajokaistan yhdistyessä.

Vetoketjuperiaate käytännössä

Ajoneuvoilla siirrytään vuorotellen, toiset huomioon ottaen, jatkuvalle ajokaistalle.

Minkäänlaiseen kilpa-ajoon viereistä kaistaa ajavan kanssa ei pidä ryhtyä vaan ajoneuvojen kuljettajien on järkevää käyttää riittävän alhaista ajonopeutta ja joustaa tarvittaessa – päälleajo-oikeutta ei ole kenelläkään.