Pysäytetyssä tai pysäköidyssä ajoneuvossa voi käyttää hätävilkkuja, jos ajoneuvo on onnettomuuden, vian tai muun pakottavan syyn vuoksi jouduttu pysäyttämään paikkaan, missä se voi aiheuttaa erityistä vaaraa muulle liikenteelle.

Tieliikennelain uudistuttua on hätävilkkuja saanut käyttää myös liikkuvassa ajoneuvossa, kun niillä halutaan varoittaa muita tienkäyttäjiä välittömästä vaarasta, kuten liikenteen äkillisestä hidastumisesta. Tämä monesta muusta Euroopan maasta tuttu toimintatapa mahdollistui siis myös meillä Suomessa.

Hätävilkkujen käytössä on kuitenkin syytä huomioida, että niiden ollessa päällä ei tavallisilla vilkuilla pysty viestimään liikkeellelähtö-, kaistanvaihto- tai kääntymisaikomuksesta. Tämän vuoksi hätävilkkuja ei kannata käyttää yhtäjaksoisesti esimerkiksi toista ajoneuvoa hinattaessa, vaikka uusi laki sen tietyissä tilanteissa mahdollistaakin.

Käytä valoja oikein hätävilkkujen kanssa

Pimeällä, pysäytetyssä autossa hätävilkkuja käytettäessä on syytä kytkeä seisontavalot eli kansanomaisemmin parkit päälle. Näin etupään hätävilkut eivät häviä ajovalojen loisteeseen. Lisäksi seisontavalojen palaessa pystyy kauempaa lähestyvä tienkäyttäjä päättelemään hätävilkut päällä seisovan auton autoksi. Pelkkien hätävilkkujen vilkkuessa, ilman muita valoja, autoa voi helposti luulla oranssein vilkkuvaloin varustetuksi tietyöpuomiksi.