Ris­teyk­sen muo­to vai­kut­taa a­jo­lin­jaan

Koska monesta raskaasta ajoneuvosta tiettyihin suuntiin havainnointi on katveiden vuoksi käytännössä mahdotonta, törmätään haasteeseen tietyn muotoisissa risteyksissä.

Havainnoinnin mahdollistaminen edellyttää poikkeavaa ajolinjaa

Jos risteävät tiet eivät ole kohtisuorassa toisiinsa nähden, saattaa ison ajoneuvon kuljettaja joutua kääntämään autonsa niin, että se on kohtisuorassa risteävän tien kanssa. Tämä vaatii käytännössä tavallisesta poikkeavaa ajolinjaa ja suhteellisen paljon tilaa raskaan ajoneuvon ympärillä.

Muiden tienkäyttäjien tulisi antaa raskaan ajoneuvon kuljettajalle tämän tarvitsema tila eli rinnalle ajamisen sijaan jättäytyä risteystä lähestyttäessä raskaan ajoneuvon taakse.