Py­sä­kil­tä läh­te­vän lin­ja­-au­ton väis­tä­mi­nen

Tieliikennelaissa määrätään, että pysäkiltä lähtevää linja-autoa on väistettävä, jos nopeusrajoitus on 60 km/h tai vähemmän. Tämä sääntö on voimassa niin taajamassa kuin taajaman ulkopuolellakin.

Autoilijan on syytä hiljentää ajoissa havaitessaan esimerkiksi suuntamerkistä, että linja-auto on lähdössä pysäkiltä.