Tienkäyttäjä, joka ei ole itse ajanut linja- tai kuorma-autoa, ei tule liikenteessä ajatelleeksi suuren ajoneuvon kuljettajan kohtaamia haasteita.

Käännyttäessä tarvitaan tilaa

Pitkän akselivälin vuoksi iso ajoneuvo tarvitsee kääntyessään tilaa. Henkilöauton kuljettajan kannattaa joustaa hiljentämällä ja tarvittaessa jopa pysähtymällä ajoissa, jotta raskas ajoneuvo mahtuu kääntymään. Näin varmistetaan liikenteen sujuvuus ja turvallisuus.

Kaksi kääntyvää kaistaa rinnakkain

Jos kaksi kaistaa kääntyy rinnakkain, on muiden tienkäyttäjien hyvä huomioida, että iso ajoneuvo ei mahdu kääntymään omaa kaistaa pitkin vaan sen keula tai perä lainaa lähes poikkeuksetta myös viereistä kaistaa.