Kat­vees­sa a­ja­mis­ta kan­nat­taa vält­tää

Näkyvyys korkeasta autosta pitkälle eteenpäin on erinomainen, mutta aivan auton eteen ja muihin suuntiin jää suuria katvealueita.

Katveessa ajamista tulisi pyrkiä välttämään

Raskaan ajoneuvon kuljettajalla ei ole mahdollisuutta päätä kääntämällä varmistaa, onko auton vierellä, katveessa, ketään. Henkilöauto jääkin helposti ison auton rinnalla näkymättömiin, minkä vuoksi sen kuljettajan onkin tärkeää tiedostaa ison auton tavallista suuremmat katvealueet ja välttää ajamista niissä.

Myös raskaalla ajoneuvolla oikealle käännyttäessä on olemassa riski, että risteävää tietä ylittävä takaa lähestyvä kevytliikenne jää helposti ison auton kuljettajan silmissä katveeseen.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannattaa aina ennen tien tai liittymän ylitystä varmistaa, että kääntyvän, ison auton, kuljettaja on heidät varmasti havainnut – siis siitäkin huolimatta, että lain mukaan väistämisvelvollisuus kyseisessä tilanteessa on kääntyvällä raskaan ajoneuvon kuljettajalla.