1/14
Ajat tietä, jonka keskellä on raitiovaunukiskot molempiin suuntiin. Lähestyt risteystä, josta aiot kääntyä vasemmalle. Risteäviltä suunnilta lähestyvillä ovat väistämismerkit. Ketä seuraavista sinun pitää kyseisessä paikassa väistää?
A
Takaa lähestyvää raitiovaunua
B
Oikealta lähestyvää linja-autoa
C
Vasemmalta lähestyvää linja-autoa
Mikä rajoittaa pakettiautolla pysäköintihalliin ajoa kuvan tilanteessa?
A
Auton massa
B
Auton korkeus
C
Pakettiautolla ajo kielletty -liikennemerkki
Lähestyt tasa-arvoista risteystä. Risteävällä tiellä on myös raitiovaunukiskot molempiin suuntiin. Ketä seuraavista sinun pitää kyseisessä paikassa väistää?
A
Vasemmalta lähestyvää raitiovaunua.
B
Vasemmalta lähestyvää linja-autoa.
C
Edestä lähestyvää ja vasemmalle kääntyvää linja-autoa.
Lähestyt kaksikaistaista tietä pitkin valo-ohjattua risteystä. Liikennevalot vilkuttavat keltaista. Tulosuunnastasi lähestyvillä on kärkikolmio. Viereisellä kaistalla on auto pysähtynyt suojatien eteen. Miten toimit?
A
Hiljennän vauhtia varmuuden vuoksi hieman, koska kyseessä on erityistilanne. Pysähdyn vain siinä tapauksessa, että joku on astunut tai astumassa suojatielle.
B
Jatkan matkaani tasaisella nopeudella, koska risteyksessä on liikennevalot.
C
Pysähdyn suojatien eteen pysähtyneen auton rinnalle ennen sen ohittamista.
Miten toimit kuvan tilanteessa?
A
Hiljennän vauhtia ja valmistaudun väistämään pysäkiltä lähtevää linja-autoa.
B
Jatkan ajoa tasaisella nopeudella. Pysäkiltä mahdollisesti lähdössä olevan linja-auton on väistettävä minua, koska ollaan taajaman ulkopuolella.
C
Jatkan ajoa tasaisella nopeudella, koska tien nopeusrajoitus on 60 km/h. Pysäkiltä lähtevää linja-autoa on väistettävä vain, jos kyseisen tien nopeusrajoitus on alle 60 km/h.
Lähestyt tasa-arvoista risteystä. Risteävällä tiellä on myös raitiovaunukiskot molempiin suuntiin. Mikä seuraavista väistettävistä jää tilanteeseen tottumattomalta herkimmin huomioimatta?
A
Vasemmalta lähestyvä raitiovaunu.
B
Oikealta lähestyvä raitiovaunu.
C
Oikealta lähestyvä auto.
Kuvan kuljettaja on aikeissa kääntyä seuraavasta risteyksestä oikealle. Mikä seuraavista väitteistä on totta?
A
Auton kuljettajan on väistettävä takaa lähestyvää keltapaitaista pyöräilijää.
B
Keltapaitaisen pyöräilijän pitää väistää kääntyvää autoilijaa.
C
Kuljettajan pitäisi pään kääntämisen sijaan katsoa eteenpäin - siis sinne, minne on ajamassa. Takaa lähestyvä pyöräilijä väistää kyllä.
Lähestyt kaksikaistaista tietä pitkin valo-ohjattua risteystä. Liikennevalot vilkuttavat keltaista. Risteäviltä suunnilta lähestyvät ajoneuvot tulevat risteykseen väistämismerkkien takaa. Viereisellä kaistalla on auto pysähtynyt suojatien eteen. Miten toimit?
A
Jatkan matkaani tasaisella nopeudella, koska risteyksessä on liikennevalot.
B
Pysähdyn suojatien eteen pysähtyneen auton rinnalle ennen sen ohittamista.
C
Hiljennän vauhtia varmuuden vuoksi hieman, koska kyseessä on erityistilanne. Pysähdyn vain siinä tapauksessa, että joku on astunut tai astumassa suojatielle.
Saako pakettiautolla kääntyä kuvan porttikonkiin?
A
Ei saa. Pakettiautolla ajaminen on kielletty liikennemerkillä.
B
Saa, koska pakettiauto mahtuu porttikonkiin aivan hyvin.
C
Saa. Kuvan liikennemerkki kieltää vain kuorma-autolla ajamisen.
Ajat tietä, jonka keskellä on raitiovaunukiskot molempiin suuntiin. Lähestyt risteystä, josta aiot kääntyä vasemmalle. Mikä seuraavista jää tilanteeseen tottumattomalta herkimmin huomioimatta?
A
Edestä lähestyvä raitiovaunu
B
Takaa lähestyvä raitiovaunu
C
Edestä lähestyvä auto
Mikä on oikea ajojärjestys kuvan tilanteessa?
A
Pyöräilijä väistää autoilijaa.
B
Autoilija väistää pyöräilijää.
C
Se, kumpi ehtii risteykseen ensin, ajaa ensin.
Lähestyt kaksikaistaista tietä pitkin valo-ohjattua risteystä. Liikennevalot vilkuttavat keltaista. Tulosuunnastasi lähestyvillä on väistämismerkki. Viereisellä kaistalla on auto pysähtynyt suojatien eteen. Mitä tilanne sinulta edellyttää?
A
Mikäli väistämismerkki on kärkikolmio, ei tilanne edellytä pysähtymään.
B
Tilanne edellyttää pysähtymään vain, jos väistämismerkkinä on STOP-merkki.
C
Väistämismerkistä tai sen olemassalolosta riippumatta suojatien eteen pysähtyneen auton rinnalle on pysähdyttävä.
Sinulla on väistämismerkki ja vihreä liikennevalo samassa risteyksessä. Miten toimit?
A
Liikennevalon ollessa vihreä, on noudatettava väistämismerkkiä.
B
Liikennevalon ollessa punainen on noudatettava väistämismerkkiä.
C
Liikennevalojen vilkuttaessa keltaista on noudatettava väistämismerkkiä.
Mikä riski liittyy kuvan tilanteeseen?
A
Kuljettaja ajaa tilanteeseen sopimattomilla valoilla. Hänen tulisi kytkeä päiväajovalot.
B
Kuljettaja ajaa liian reunassa. Hänen tulisi siirtyä keskemmälle.
C
Tien pinnassa on routaheittoja, jota vaikeuttavat auton hallintaa ja edellyttävät nopeuden alentamista.