1/14
Miten kuljettaja voi parantaa toimintaedellytyksiään kuvan kaltaisessa tilanteessa?
A
Ajamalla suurinta sallittua nopeutta.
B
Tehostamalla havainnointia suojatietä lähestyessään.
C
Tiedostamalla alueet, joilla liikkuu paljon lapsia ja ajamalla niillä riittävän alhaisella nopeudella.
Mikä seuraavista on järkevin tapa toimia kuvan tilanteessa?
A
Kiihdytän nopeutta ja pyrin käännöksessä pitämään oman auton nokan linja-auton nokan kanssa samalla linjalla.
B
Kiihdytän nopeutta hieman, ja pyrin käännöksessä pitämään oman auton perän linja-auton perän kanssa samalla linjalla.
C
Jättäydyn selkeästi pois linja-auton viereltä, koska sekä linja-auton nokka että perä saattavat käännöksessä siirtyä kaistalleni.
Miksi linja-auton kääntyminen on kuvan tilanteessa erityisen hankalaa?
A
Linja-auton kuljettaja on epähuomiossa ryhmittynyt väärälle kaistalle.
B
Henkilöauton kuljettaja on ajanut liian lähelle risteystä ja vaikeuttaa näin linja-auton kääntymistä.
C
Linja-auto on kääntymässä yksisuuntaiselle kadulle.
Mikä auton kulmista kärsii todennäköisimmin vaurioita kuvan tilaneessa?
A
Vasen takakulma
B
Oikea etukulma
C
Vasen etukulma
Mikä seuraavista on järkevin tapa toimia kuvan tilanteessa?
A
Hiljentää vauhtia ja jättäytyä selvästi linja-auton perän takapuolelle, koska perä saattaa käännöksessä siirtyä viereiselle kaistalle.
B
Kiihdyttää vauhtia reippaasti, jotta linja-auton ehtii vielä ohittamaan ennen edessä olevaa risteystä. Risteyksessä käännyttäessä linja-auton perä saattaa siirtyä viereiselle kaistalle.
C
Käännöksessä kannattaa pystellä tiiviisti linja-auton rinnalla. Näin linja-auto muodostaa suojaavan kilven ja vähentää loukkaantumisriskiä, mikäli sivulta tulija laiminlyö väistämisvelvollisuutensa.
Miten kuvan tilannetta tietä pitkin lähestyvän auton (ei kuvassa) kuljettaja voi ennakoida vaaratilanteen?
A
Tilanne ei edellytä kuljettajalta ennakointitoimia, koska pihasta tulevan lapsen on syytä pysähtyä ja tarvittaessa väistää ennen tielle tuloa.
B
Kuljettajalta ei edellytetä mitään erityisiä ennakointitoimia, jos pallo ehtii ylittämään hänen käyttämänsä ajokaistan.
C
Kuljettajan tulee tiedostaa, että kuvan kaltaisilla alueilla asuu paljon lapsiperheitä, joten ajonopeus on sovitettava alueelle sopivaksi. Leikit, tai kuvan tapauksessa pallo, saattavat helposti viedä lapsen kaiken keskittymiskyvyn.
Olet kääntymässä vasemmalle. Miten toimit?
A
Ehdin hyvin kääntymään ennen vastaantulevaa mopoa.
B
Ehdin hyvin kääntymään ennen vastaantulevaa on moottoripyörää.
C
Jos hiemankaan epäilen ehtimistäni, päästän vastaantulijan ajamaan ensin.
Miten sivutieltä tulijan on järkevää toimia kuvan tilanteessa?
A
Hän voi huoletta kääntyä päätielle, koska vasemmalta lähestyvä auto on siirtynyt ryhmityskaistalle ja aikoo kääntyä oikealle.
B
Hänen tulee odottaa, että ryhmityskaistalla oleva auto on kääntynyt. Vasta tämän jälkeen voi olla varma siitä, ettei kääntyvän auton takana katveessa ole ketään tai mitään.
C
Sivutieltä tulija voi kääntyä päätielle välittömästi. Päätietä suoraan jatkava näkee koko ajan sivutieltä tulijan, joten hän kyllä jarruttaa tarvittaessa.
Miten vasenta kaistaa ajavan harmaan auton kuljettaja voi parantaa oikeaa kaistaa ajavan mahdollisuuksia havaita jalankulkija?
A
Pysähtymällä vasta aivan suojatien eteen.
B
Hiljentämällä vauhtia ja tarvittaessa jopa pysähtymällä jo parikymmentä metriä ennen suotietä, jolloin jalankulkija ei jää hänen autonsa taakse piiloon.
C
Kuljettajan tehtävä ei ole huolehtia muiden havainnoinnista - riittää, että itse havaitsee jalankulkijan ajoissa.
Mikä on järkevin toimintatapa kuvan tilanteessa?
A
Ajoa kannattaa jatkaa linja-auton rinnalla. Linja-auto muodostaa hyvän suojaavan kilven ja estään näin risteysonnettomuuksien syntymistä.
B
Linja-auton rinnalle jäävästä kuolleesta kulmasta on syytä pyrkiä pois kiihdyttämällä vauhtia hetkellisesti nopeusrajoitusta suuremmaksi ja kiilaamalla linja-auton eteen.
C
Hidastan vauhtia sen verran, että kykenen näkemään linja-auton sivupeilistä sen kuljettajan.
Mikä riski aiheutuu, jos vasemmalle kääntymässä olevan linja-auton kuljettaja lähestyy risteystä kuvassa esitetyllä ajolinjalla?
A
Linja-auton kuljettajan on mahdotonta havainnoida oikealle, riittävän pitkälle.
B
Linja-auton kuljettajan on mahdotonta havainnoida vasemmalle, riittävän pitkälle.
C
Linja-auton kuljettajan on mahdotonta havainnoida eteenpäin, riittävän pitkälle.
Miten kuvan riskitilanne olisi ollut vältettävissä?
A
Henkilöauton kuljettajan olisi pitänyt hiljentää ja tarvittaessa pysähtyä jo hyvissä ajoin ennen risteystä, jolloin linja-autolle olisi jäänyt tilaa kääntyä.
B
Henkilöauton kuljettajan tulisi lähestyä risteystä suuremmalla tilannenopeudella ja kääntyä mahdollisimman nopeasti, mikäli havaitsee linja-auton lähestyvän risteystä kääntymisaikeissa.
C
Henkilöauton kuljettajan olisi pitänyt osoittaa hyvissä ajoin linja-auton kuljettajalle käsi- ja äänimerkein, ettei tänne pidä yrittää kääntyä ison auton kanssa.
Mitä sinun on huomioitava kuvan tilanteessa? Kuva on otettu autosi tuulilasin läpi.
A
Tilanteeseen ei liity mitään erityistä huomioitavaa, koska oma ajolinjani ei risteä traktorin ajolinjan kanssa.
B
Traktorin perässä oleva työkone siirtyy kaistalleni. Riski on havaittava ja vältettävä vaaratilanteen syntyminen hiljentämällä nopeutta ajoissa.
C
Traktorin työkone siirtyy kaistalleni, mutta minun ei tarvitse huomioida sitä mitenkään. Traktorin perässä oleva työkone on niin korkealla, että mahdun henkilöautolla kivuttomasti ajamaan sen alta.
Mikä seuraavista vahingoista on kuvan tilanteessa todennäköisin?
A
Pakettiauton etukulma ottaa kiinni eteen pysäköityyn henkilöautoon.
B
Pakettiauton katto ottaa kiinni kuvassa näkyvien puiden oksiin.
C
Pakettiauton peräylitys osuu jalkakäytävällä olevaan lyhtypylvääseen.