Vähimmäisnopeus -liikennemerkillä määritetään nopeus, jota ei saa alittaa, ellei liikennetilanne muuta edellytä.

Vähimmäisnopeusvaatimuksen avulla pyritään parantamaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Sen ansiosta samaa tieosuutta tai ajokaistaa käyttävien ajoneuvojen nopeuserot pienenevät, jolloin liikennetilanteet ovat ennalta-arvattavampia.

Liikennetilanne sekä sää- ja keliolosuhteet on otettava huomioon

Määriteltyä vähimmäisnopeutta hitaammin ajaminen on kuitenkin tietyissä tilanteissa perusteltua ja laillista: edelleenkin muun muassa liikennetilanteen tai sää- ja keliolosuhteiden edellyttäessä saa ajaa määriteltyä vähimmäisnopeutta hitaammin.

Muuta liikennettä ei saa kuitenkaan estää eikä haitata ajamalla tarpeettoman hitaasti tai jarruttamalla yhtäkkiä.

Ajokaistakohtainen vähimmäisnopeus

Vähimmäisnopeusmerkin voimassaolo voidaan myös kohdentaa vain tietyille ajokaistoille. Näin esimerkiksi ohituskaistat ja kaksi- tai useampikaistaisten teiden vasemmanpuoleisimpia kaistoja saadaan nopeampien ajoneuvojen käyttöön.

Vähimmäisnopeus päättyy

Vähimmäisnopeuden päättyminen ilmaistaan ”vähimmäisnopeus päättyy” -liikennemerkillä.