1/5
Missä seuraavista tapauksista pysäköinti on sallittu?
A
Auto on pysäköity kaksisuuntaisen tien oikeaan reunaan. Sen etupuskurista on matkaa edessä olevaan suojatiehen kolme metriä.
B
Auto on pysäköity kaksisuuntaisen tien vasempaan reunaan. Sen etupuskurista on matkaa edessä olevaan suojatiehen kolme metriä.
C
Auto on pysäköity kaksisuuntaisen tien vasempaan reunaan. Sen takapuskurista on matkaa takana olevaan suojatiehen kolme metriä.
Mikä seuraavista pysäköinnin alkamisajan ilmoittamiseen liittyvistä väitteistä on totta?
A
Pysäköinnin alkamisajan voi ilmoittaa vain pysäköintikiekolla, joka jätetään niin, että se on tuulilasin läpi luettavissa.
B
Pysäköinnin alkamisajan voi kirjoittaa paperilapulle, joka jätetään niin, että se on tuulilasin läpi luettavissa.
C
Pysäköinnin alkamisaikaa ei tarvitse ilmoittaa, jos velvollisuus ilmoittaa pysäköintiajan alkamisesta on voimassa vain osan pysäköintiajasta.
Ajat taajamassa kaksikaistaista katua. Kaistojen välissä on valkoinen sulkuviiva. Mitä voit päätellä kadusta sulkuviivan värin perusteella?
A
Katu, jota ajan, on yksisuuntainen.
B
Katu, jota ajan, on kaksisuuntainen.
C
Se, onko katu yksi- vai kaksisuuntainen, ei ole pääteltävissä sulkuviivan värin perusteella.
Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa?
A
Hätävilkkuja saa tarvittaessa käyttää myös auton liikkuessa.
B
Hätävilkkuja saa käyttää vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.
C
Hätävilkkuja saa käyttää vain ajoneuvon liikkuessa.
Missä seuraavista tapauksista auton saa pysäköidä kaksisuuntaisen tien vasempaan reunaan?
A
Taajamassa
B
Taajaman ulkopuolella
C
Taajaman ulkopuolella vain, jos tiellä ei ole sulkuviivoja.