1/5
Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa?
A
Hätävilkkuja saa tarvittaessa käyttää myös auton liikkuessa.
B
Hätävilkkuja saa käyttää vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.
C
Hätävilkkuja saa käyttää vain ajoneuvon liikkuessa.
Ajat taajamassa kaksikaistaista katua. Kaistojen välissä on valkoinen sulkuviiva. Mitä voit päätellä kadusta sulkuviivan värin perusteella?
A
Katu, jota ajan, on yksisuuntainen.
B
Katu, jota ajan, on kaksisuuntainen.
C
Se, onko katu yksi- vai kaksisuuntainen, ei ole pääteltävissä sulkuviivan värin perusteella.
Missä seuraavista tapauksista pysäköinti on sallittu?
A
Auto on pysäköity kaksisuuntaisen tien oikeaan reunaan. Sen etupuskurista on matkaa edessä olevaan suojatiehen kolme metriä.
B
Auto on pysäköity kaksisuuntaisen tien vasempaan reunaan. Sen etupuskurista on matkaa edessä olevaan suojatiehen kolme metriä.
C
Auto on pysäköity kaksisuuntaisen tien vasempaan reunaan. Sen takapuskurista on matkaa takana olevaan suojatiehen kolme metriä.
Mikä seuraavista pysäköinnin alkamisajan ilmoittamiseen liittyvistä väitteistä on totta?
A
Pysäköinnin alkamisajan voi ilmoittaa vain pysäköintikiekolla, joka jätetään niin, että se on tuulilasin läpi luettavissa.
B
Pysäköinnin alkamisajan voi kirjoittaa paperilapulle, joka jätetään niin, että se on tuulilasin läpi luettavissa.
C
Pysäköinnin alkamisaikaa ei tarvitse ilmoittaa, jos velvollisuus ilmoittaa pysäköintiajan alkamisesta on voimassa vain osan pysäköintiajasta.
Missä seuraavista tapauksista auton saa pysäköidä kaksisuuntaisen tien vasempaan reunaan?
A
Taajamassa
B
Taajaman ulkopuolella
C
Taajaman ulkopuolella vain, jos tiellä ei ole sulkuviivoja.