1/5
Lähestyt autolla raitiovaunuvaloja. Valopylväässä ei pala mikään valo. Miten toimit?
A
Voin ylittää raitiovaunukiskot huoletta, tasaista nopeutta ajaen. Raitiovaunua ei ole tulossa.
B
Hiljennän nopeutta ja varmistan, ettei raitiovaunua ole tulossa.
C
Voin ylittää raitiovaunukiskot huoletta, koska raitiovaunua ei ole tulossa. Hiljennän kuitenkin nopeutta, jotta auton alustan osat eivät rasittuisi tarpeettomasti kiskojen ylityksessä.
Lähestyt autolla raitiovaunuvaloja, joissa palaa keltainen valo. Miten toimit?
A
Pysähdyn ennen valo-opastinta.
B
Kiihdytän nopeutta, jotta ehdin ylittämään valot ennen kuin ne vaihtuvat punaisiksi.
C
Keltainen yhtenäisesti palava valo tarkoittaa, että valo-opastin ei ole toiminnassa. Voin ylittää kiskot havainnoituani ensin, ettei raitiovaunua ole tulossa.
Missä seuraavista tapauksista on väistettävä raitiovaunua?
A
Kun raitiovaunulla on kärkikolmio.
B
Kun raitiovaunulla on STOP-merkki.
C
Kun raitiovaunu tulee tasa-arvoiseen risteykseen vasemmalta.
Missä seuraavista tapauksista on väistettävä raitiovaunua?
A
Raitiovaunun lähestyessä edestä ja kääntyessä tulosuunnastaan katsottuna vasemmalle sellaisessa risteyksessä, jossa raitiovaunulla ei ole väistämismerkkiä.
B
Raitiovaunun lähestyessä vasemmalta väistämismerkin takaa.
C
Raitiovaunun lähestyessä edestä väistämismerkin takaa ja kääntyessä tulosuunnastaan katsottuna vasemmalle.
Lähestyt autolla tienkohtaa, jossa on punaisia valoja vilkuttavat raitiovaunuvalot. Miten toimit?
A
Tehostan havainnointia. Voin kuitenkin vielä ylittää raitiovaunukiskot erityistä varovaisuutta noudattaen.
B
Pysähdyn ennen valo-opastinta.
C
Voin ylittää raitiovaunukiskot, jos raitiovaunua ei näy. Minun on pysähdyttävä vain, jos vilkkuvat punaiset valot alkavat palaa yhtenäisesti.