1/5
Lähestyt autolla raitiovaunuvaloja. Valopylväässä ei pala mikään valo. Miten toimit?
A
Voin ylittää raitiovaunukiskot huoletta, tasaista nopeutta ajaen. Raitiovaunua ei ole tulossa.
B
Hiljennän nopeutta ja varmistan, ettei raitiovaunua ole tulossa.
C
Voin ylittää raitiovaunukiskot huoletta, koska raitiovaunua ei ole tulossa. Hiljennän kuitenkin nopeutta, jotta auton alustan osat eivät rasittuisi tarpeettomasti kiskojen ylityksessä.
Lähestyt autolla tienkohtaa, jossa on punaisia valoja vilkuttavat raitiovaunuvalot. Miten toimit?
A
Tehostan havainnointia. Voin kuitenkin vielä ylittää raitiovaunukiskot erityistä varovaisuutta noudattaen.
B
Pysähdyn ennen valo-opastinta.
C
Voin ylittää raitiovaunukiskot, jos raitiovaunua ei näy. Minun on pysähdyttävä vain, jos vilkkuvat punaiset valot alkavat palaa yhtenäisesti.
Lähestyt autolla raitiovaunuvaloja, joissa palaa keltainen valo. Miten toimit?
A
Pysähdyn ennen valo-opastinta.
B
Kiihdytän nopeutta, jotta ehdin ylittämään valot ennen kuin ne vaihtuvat punaisiksi.
C
Keltainen yhtenäisesti palava valo tarkoittaa, että valo-opastin ei ole toiminnassa. Voin ylittää kiskot havainnoituani ensin, ettei raitiovaunua ole tulossa.
Missä seuraavista tapauksista on väistettävä raitiovaunua?
A
Kun raitiovaunulla on kärkikolmio.
B
Kun raitiovaunulla on STOP-merkki.
C
Kun raitiovaunu tulee tasa-arvoiseen risteykseen vasemmalta.
Missä seuraavista tapauksista on väistettävä raitiovaunua?
A
Raitiovaunun lähestyessä edestä ja kääntyessä tulosuunnastaan katsottuna vasemmalle sellaisessa risteyksessä, jossa raitiovaunulla ei ole väistämismerkkiä.
B
Raitiovaunun lähestyessä vasemmalta väistämismerkin takaa.
C
Raitiovaunun lähestyessä edestä väistämismerkin takaa ja kääntyessä tulosuunnastaan katsottuna vasemmalle.