Tietyissä paikoissa autoilijat pysäytetään kolmion muotoisella raitiovaunuvalo-opastimella.

Raitiovaunuvalojen toimintaperiaate käytännössä

Oheisella videolla esitetään raitiovaunuvalojen värien symboliikka.

Raitiovaunuvalot toimivat hieman tavallisista liikennevaloista poiketen: Keltainen vilkkuva valo varoittaa lähestyvästä raitiovaunusta. Tällöin on tehostettava havainnointia, noudatettava erityistä varovaisuutta ja valmistauduttava pysähtymään. Kun keltainen valo palaa yhtenäisesti tai punaiset valot vilkkuvat tai palavat yhtenäisesti, on pysähdyttävä.

Raitiovaunun mentyä punaiset valot sammuvat ja keltainen valo vilkkuu hetken velvoittaen noudattamaan erityistä varovaisuutta. Lopulta keltainen vilkkuva valo sammuu ja liikenne jatkuu normaalisti.

Raitiovaunuvalotkin voivat olla epäkunnossa

Kuten kaikki tekniset laitteet, myös raitiovaunuvalot voivat mennä epäkuntoon.

Toimiessaan raitiovaunuvalo-opastin on pimeä silloin, kun raitiovaunua ei tule. Opastin näyttää täsmälleen samalta, jos se on esimerkiksi vian seurauksena pois toiminnasta.

Älä siis milloinkaan luota pelkkään valo-opastimeen vaan havainnoi aina huolellisesti, onko raitiovaunu tulossa.