1/5
Mikä on oikea hetki vaihtaa kaukovaloilta lähivaloille saavutettaessa edellä ajava auto?
A
Kun edellä ajavan auton ääriviivat erottuvat selvästi.
B
Kun edellä ajavan auton rekisteritunnuksen näkee lukea.
C
Kun edellä ajavan takavalot näkyvät.
Mikä on oikea hetki vaihtaa kaukovaloilta lähivaloille kohdattaessa toinen auto pimeällä tieosuudella?
A
Kun vastaantulijan valot näkyvät.
B
Kun autojen välinen tieosuus on kokonaan valaistu.
C
Kun kykenee havaitsemaan vastaantulevan auton värin.
Ajat toisen auton takana ja suunnittelet ohittamista. Edellä ajava näyttää suuntamerkkiä vasemmalle. Miten toimit?
A
Voin lähteä saman tien ohittamaan, koska edellä ajava antoi ohitusmerkin.
B
Mikäli edessä ei näy risteystä, oli kyseessä ohitusmerkki ja voin lähteä ohittamaan.
C
En missään tapauksessa lähde ohittamaan.
Pysäytät auton hetkeksi linja-autopysäkille pimeällä suoralla tieosuudella. Mitkä valot jätät päälle?
A
Seisontavalot (etu- ja takavalot)
B
Lähivalot
C
Kaukovalot
Minne katse kannattaa suunnata kohdattaessa toinen auto pimeällä tieosuudella?
A
Kohti vastaantulevaa autoa.
B
Oman auton mittaristoon.
C
Mahdollisimman kauas, tien oikeaan reunaan.