Ja­lan­kul­ki­ja py­sä­köi­dyn au­ton rin­nal­la

Pysähdyttäessä tai pysäköitäessä pimeällä tiellä pientareelle, linja-autopysäkille tai vastaavalle, on aina kytkettävä seisontavalot. Näin ei tule häikäistyä muita tienkäyttäjiä. Seisontavalot myös auttavat muita hahmottamaan, että auto on pysähdyksissä. Tämä on tärkeä tieto lähestyvien autojen kuljettajille, jotta he eivät turhaan vaihda kaukovaloilta lähivaloille. Kaukovaloilla on helpompi havaita muita vaaratekijöitä, kuten mahdollisia jalankulkijoita tms.

Hätävilkkujen kanssa seisontavalot

Mikäli auton joutuu jättämään vian tai onnettomuuden seurauksena yllättävään paikkaan, pitää aina kytkeä hätävilkut. Myös hätävilkkujen kanssa tulee käyttää seisontavaloja.

Hätävilkut eivät näy lähi- tai kaukovalojen keskeltä ollenkaan. Sen sijaan seisontavalojen kanssa hätävilkut erottuvat selvästi. Parhaiten hätävilkut näkyisivät ilman mitään valoja, mutta tällöin kaukaa lähestyvälle ei välttämättä hahmotu, että kyseessä on auto. Oranssit vilkkuvalot saattaisivat yhtä hyvin viestiä vaikkapa tietyömaan puomista tai vastaavasta.

Hätävilkkujen ja seisontavalojen lisäksi on tällaisessa tilanteessa syytä viedä varoituskolmio riittävän pitkälle tulosuuntaan.