1/20
Ajat yksisuuntaista katua ja olet aikeissa kääntyä vasemmalle. Risteyksessä ei ole ajolinjaa ohjaavia merkkejä. Mille kaistalle ryhmityt?
A
Ryhmityn oikeanpuoleisimmalle kaistalle aivan keskiviivan viereen.
B
Ryhmityn oikeanpuoleiselle kaistalle aivan oikeaan reunaan.
C
Ryhmityn vasemmanpuoleiselle kaistalle.
Saavut risteykseen, jossa sinulla on STOP-merkki. Mihin kohtaan pysähdyt?
A
Aina ennen STOP-merkkiä.
B
Aina STOP-merkin kohdalle.
C
Pysäytysviivalle, mikäli sellainen on.
Mikä nopeusrajoitus on kävelykadulla?
A
10 km/h
B
20 km/h
C
30 km/h
Saavut risteykseen, jossa sinulla on STOP-merkki. Mihin kohtaan pysähdyt?
A
Mikäli pysäytysviivaa ei ole, STOP-merkin kohdalle.
B
Mikäli pysäytysviivaa ei ole, sellaiseen paikkaan ennen risteävää tietä, josta on esteetön näkyvyys molempiin suuntiin.
C
Mikäli pysäytysviivaa ei ole, aina ennen STOP-merkkiä.
Olet kääntymässä liikennevaloista vasemmalle vihreän valon palaessa. Kääntyjille (sinulle) on nuolen muotoinen liikennevalo. Ketä saatat joutua väistämään?
A
Edestä lähestyviä ajoneuvoja.
B
Vasemmalta lähestyvää kevyttä liikennettä.
C
Väistettäviä ei pitäisi olla.
Mikä nopeusrajoitus on pihakadulla?
A
20 km/h
B
30 km/h
C
40 km/h
Lähestyt liikennevaloja. Sinulle palaa punainen ja keltainen valo yhtäaikaa. Minkä väriseksi valot ovat vaihtumassa?
A
Vihreäksi
B
Punaiseksi
C
Tulevan valon väriä on mahdoton ennustaa.
Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa, kun olet kääntymässä pysäköintialueelta oikealle?
A
Sinulla ei ole väistettäviä missään tilanteessa.
B
Saatat joutua väistämään edestä lähestyvää, joka kääntyy tulosuunnastaan katsottuna vasemmalle.
C
Oikealle kääntyessäsi sinun ei tarvitse väistää edestä lähestyviä.
Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa, kun olet liittymässä pysäköintialueelta liikenteeseen?
A
Muut autoilijat väistävät pysäköintialueelta tulijaa.
B
Risteävää pyörätietä pyöräilevät väistävät pysäköintialueelta poistuvaa.
C
Pysäköintialueelta liittyvän on väistettävä kaikkea muuta liikennettä.
Mikä nopeusrajoitus on taajamassa, mikäli liikennemerkein ei ole toisin määrätty?
A
40 km/h
B
50 km/h
C
80 km/h
Mitä seuraavista liikenteenohjauslaitteista sinun on ensisijaisesti noudatettava?
A
Liikennemerkkejä
B
Liikennevaloja
C
Perussääntöä
Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa ympyrän muotoisen liikennevalon kohdalla?
A
Ympyrävalolla käännyttäessä väistettäviä saattaa olla.
B
Ympyrävalolla käännyttäessä väistettäviä ei pitäisi olla.
C
Ympyrävaloa noudatetaan aina vain suoraan ajettaessa.
Lähestyt tasa-arvoista risteystä. Tarkoituksenasi on jatkaa suoraan. Ketä saatat joutua väistämään?
A
Oikealta lähestyvää autoa.
B
Vasemmalta lähestyvää autoa.
C
Edestä lähestyvää ja tulosuunnastaan katsottuna vasemmalle kääntyvää autoa.
Olet kääntymässä liikennevaloista oikealle vihreän valon palaessa. Kääntyjille (sinulle) on ympyrän muotoinen liikennevalo. Ketä saatat joutua väistämään?
A
Vasemmalta lähestyviä ajoneuvoja.
B
Takaa lähestyvää, risteävää tietä ylittävää kevyttä liikennettä.
C
Väistettäviä ei pitäisi olla.
Olet kääntymässä liikennevaloista oikealle vihreän valon palaessa. Kääntyjille (sinulle) on ympyrän muotoinen liikennevalo. Ketä saatat joutua väistämään?
A
Edestä lähestyviä ja tulosuunnastaan katsottuna vasemmalle kääntyviä ajoneuvoja.
B
Edestä lähestyvää, risteävää tietä ylittävää kevyttä liikennettä.
C
Väistettäviä ei pitäisi olla.
Olet kääntymässä liikennevaloista vasemmalle vihreän valon palaessa. Kääntyjille (sinulle) on ympyrän muotoinen liikennevalo. Ketä saatat joutua väistämään?
A
Edestä lähestyviä ajoneuvoja.
B
Oikealta lähestyvää kevyttä liikennettä.
C
Väistettäviä ei pitäisi olla.
Mitä kuvan liikenteenohjaajan merkinanto tarkoittaa?
A
Voit jatkaa matkaasi eteenpäin kävelynopeudella, vasenta kaistaa ajaen.
B
Sinun on käännyttävä vasemmalle.
C
Sinun on pysähdyttävä.
Mikä nopeusrajoitus sisältyy pyöräkatu -liikennemerkkiin?
A
20 km/h
B
30 km/h
C
Pyöräkatu -liikennemerkki ei sisällä nopeusrajoitusta. Pyöräkadulla nopeus on sovitettava pyöräilijöiden mukaiseksi, tie- tai aluekohtaisen nopeusrajoituksen puitteissa.
Takanasi ajaa poliisiauto, jonka maskissa vilkkuu punainen valo. Miten toimit?
A
Kiihdytän vauhtia, jotta en hidasta poliisin pääsyä kohteeseen.
B
Pyrin etsimään mahdollisimman nopeasti turvallisen paikan, johon voin pysähtyä.
C
Annan poliisille tietä kaistaa vaihtamalla.
Sinua vastaan tulee poliisiauto, jonka maskissa vilkkuu punainen valo. Miten toimit?
A
Tilanne edellyttää minulta varovaisuutta, mutta ei pysähtymistä.
B
Pysähdyn seuraavaan turvalliseen paikkaan.
C
Pysähdyn välittömästi.