Opetuskortti opetuslupalaisille (Traficom E505)

Opetuslupaopettaja kirjaa antamansa opetuksen opetuskorttiin. Kortti on pidettävä mukana opetusajossa ja esitettävä sekä teoria- että ajokokeeseen saavuttaessa.

Todistus saadusta kuljettajaopetuksesta ja hyväksytystä kuljettajantutkinnosta (Traficom E100)

Opetuslupaopettaja merkitsee antamansa opetuksen E100-lomakkeeseen ja vahvistaa antamansa tiedot allekirjoituksillaan. Mikäli samalla oppilaalla on useampi opettaja, vahvistaa ns. vastuullinen opettaja annetut opetukset. Lomake on esitettävä asianmukaisesti täytettynä kuljettajantutkinnon teoria- ja ajokokeeseen tultaessa. Ennen ajokoetta oppilaan on täytettävä myös lomakkeen itsearviointiosuus ympyröimällä neljän eri ajamisen osa-alueen kohdalta sopiva numero, jonka hän katsoo parhaiten kuvaavan omaa osaamistaan ko. hetkellä. Itsearvioinnissa 1 = heikko ja 5 = erinomainen. Ennen täyttöä, tutustu huolellisesti lomakkeen täyttöohjeisiin (sivulla 2).