I­kä­poik­keus­lu­pa

Tiesitkö tämän: Henkilöauton ajokortin voi saada aiempaa helpommin 17-vuotiaana?

Uusi Ajokorttilaki tuli voimaan 1.7.2018. Aiemminkin laissa oli mahdollisuus saada ajokortti erityisen painavista henkilökohtaisista syistä jo 17 -vuotiaana. Nykyisin poikkeusluvan saaminen on huomattavasti helpompaa eli erityisen painavien syiden sijasta riittävät erityiset syyt.

Ajokortin voi saada jo 17-vuotiaana Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla. Poikkeuslupahakemusta käsiteltäessä arvioidaan nuoren kulkemis- ja ajokorttitarvetta. Olennaiseksi liikkumistarpeeksi katsotaan työ-, työharjoittelu- ja koulumatkat sekä säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastukseen pääsemiseksi tehtävät matkat.

Päätöstä tehtäessä puntaroidaan kohteiden etäisyyksiä kodista sekä käytettävissä olevia joukkoliikenneyhteyksiä. Myös harvoin kulkevista joukkoliikenneyhteyksistä johtuva vähintään tunnin kestävä kokonaismatka-aika yhteen suuntaan tai yli tunnin kestävä odotusaika useimpina päivinä viikossa saattavat johtaa positiiviseen päätökseen.

Ajokorttitarpeen arvioinnissa voidaan myös huomioida ennalta arvaamattomat muutokset perheessä, esimerkiksi samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen vakava sairastuminen tai kuolema. Myös samassa taloudessa asuvan perheen toimeentulon turvaamiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen liittyvät liikkumistarpeet saatetaan hyväksyä perusteiksi.

Ikäpoikkeusluvan hakeminen

Ikäpoikkeuslupaa voi hakea aikaisintaan 4 kuukautta ennen 17-vuotissyntymäpäivää. Mahdollinen lupa myönnetään aikaisintaan kolme kuukautta ennen ikävaatimuksen täyttymistä.

”Opetuksen voi kuitenkin aloittaa ja ajokorttiluvan hakea normaaliin tapaan oppilaan täytettyä 16 vuotta – siis jo ennen ikäpoikkeusluvan myöntämistä”, muistuttaa Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Ikäpoikkeusluvan saanut henkilö voi mennä teoriakokeeseen aikaisintaan 17-vuotissyntymäpäivänään. Teoriakoetta varatessa varmistetaan ajokorttiluvan voimassaolo.

Ikäpoikkeuslupaa haetaan Traficomin lomakkeella (tulostettavissa sivun alalaidasta), jonka voi täyttää sähköisesti ja lähettää sähköpostin liitteenä osoitteella: kirjaamo@traficom.fi tai vaihtoehtoisesti postittaa osoiteella: PL 320, 00059 Traficom. Päätöksestä peritään 100 € riippumatta siitä, myönnetäänkö ikäpoikkeuslupa vai ei.

Hakemuksen liitteenä on oltava hakuperusteesta riippuen joku seuraavista:

  • Opiskelutodistus, jossa tieto opiskelupaikan sijainnista, kun poikkeuslupaa haetaan koulumatkojen kulkemiseen etäisyyden tai puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien vuoksi.
  • Oppilaitoksen todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan opintoihin kuuluvaa työharjoittelua tai työssäoppimista varten.
  • Työnantajan todistus työpaikasta tai työharjoittelusta, kun poikkeuslupaa haetaan työmatkojen kulkemiseen etäisyyden tai puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien takia.
  • Työnantajan todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan työssäkäyntiä tai työharjoittelua varten ja ajokorttitarve liittyy työn suorittamiseen.
  • Todistus säännöllisestä ja tavoitteellisesta urheilu- tai harrastustoiminnasta seuran, valmentajan, yhdistyksen, opiston tai muun vastaavan tahon kirjoittamana.
  • Lääkärinlausunto tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön laatima todistus, josta ilmenee hakijan tai hänen läheisensä terveydentilan aiheuttamat rajoitteet liikkumiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen, kun poikkeuslupaa haetaan välttämättömien matkojen tekemiseksi johtuen hakijan tai hänen läheisensä terveydentilasta.
  • Muu selvitys (esimerkiksi huoltajan vapaamuotoinen selvitys) välttämättömästä kulkemistarpeesta, jos poikkeuslupaa haetaan muusta kuin edellä mainituista syistä.

”Hakemuksen käsittelyä nopeuttaa huolellisesti täytetty hakemus ja tarvittavien liitteiden toimittaminen”, Vesalainen painottaa.

Poikkeuslupapäätökseen voidaan liittää ehto kuljetuksista, joihin poikkeuslupa oikeuttaa ennen 18 vuoden iän täyttymistä. Tähän saakka poikkeuslupapäätös onkin pidettävä ajettaessa mukana ja pyydettäessä esitettävä poliisille tai muulle liikenteen valvojalle.

Ikäpoikkeusluvalla saatu ajokortti ei takaa nuorelle ajo-oikeutta ulkomailla

Yhä useampi 17-vuotias saa henkilöauton ajokortin ikäpoikkeusluvalla. Nuoren on hyvä muistaa, että kortti ei välttämättä oikeuta ajamaan autoa ulkomailla.

Reilu vuosi sitten voimaan astunut uusi ajokorttilaki kevensi ajokortin ikäpoikkeusluvan vaatimuksia. Ikäpoikkeusluvalla tarkoitetaan tässä tapauksessa B-luokan eli henkilöauton ajamiseen oikeuttavan ajokortin saamista 17-vuotiaana. Uudistuksen jälkeen ikäpoikkeusluvalla on myönnetty jo liki 9000 ajokorttia ja tuhansia hakemuksia on odottamassa käsittelyä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa.

Alaikäiselle myönnettävä ajokortti ei sisällä muista uusista ajokorteista poikkeavia erityisehtoja, vaan on pysyvä eli ajokorttidirektiivin perusteella voimassa 15 vuotta. Nuoren ajokortillisen on kuitenkin syytä tiedostaa, että ulkomailla ei alaikäinen välttämättä saa kuitenkaan ajaa autoa voimassa olevasta ajokortista huolimatta.

”Ajokortillinen nuori tulee tuskin edes ajatelleeksi matkustaessaan Ruotsiin, Norjaan tai Viroon, että näissä maissa ei alaikäinen saa autoa ajaa. Myös esimerkiksi suosituissa etelänmatkakohteissa Italiassa ja Espanjassa edellytetään ajokortin lisäksi vähintään 18 vuoden ikää”, Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Suokonautio-Hynninen toteaa.

”Muun muassa Tanskassa ja Itävallassa puolestaan 17-vuotias saa ajaa autoa, jos tällä on Suomessa myönnetty ajokortti. Nuoren automatkailijan onkin syytä selvittää ennen matkaa, missä maissa hänen ajokorttinsa kelpaa ja missä ei, ettei tule ikäviä yllätyksiä.”

Suomalaiset matkustavat kaukomaille enemmän kuin koskaan ja yhä useammin kohteessa ajetaan myös moottorikäyttöistä ajoneuvoa. Moni maa edellyttää ulkomaiselta kuljettajalta joko Wienin tai Geneven tieliikennesopimukseen perustuvaa kansainvälistä ajokorttia. Alaikäinen kuljettaja ei kuitenkaan kansainvälistä ajokorttia voi saada, sillä YK:n tieliikennesopimuksissa kortin saajan alaikäraja on korttiluokasta ja tapauksesta riippumatta 18 vuotta.